Za co odpowiada mechanik, gdy zostawiasz mu swoje auto do naprawy?

Brak komentarzy brak ocen

Przekazanie auta do warsztatu samochodowego może być ryzykowne, ponieważ zazwyczaj nie znamy osoby, która przyjmuje nasz pojazd. Dla większości samochód stanowi coś cennego, czasem kosztują nawet setki tysięcy złotych, zatem nie ma nic dziwnego, jeżeli obawiasz się o swój nabytek! Dowiedz się z poniższego artykułu, za co jest odpowiedzialny właściciel warsztatu samochodowego oraz zabezpiecz się na przyszłość.

Niedotrzymanie terminu naprawy Twojego samochodu!

Kłopoty warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie albo zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby również, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za pozostawiony mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu wykonania usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu, czy też jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Źle przeprowadzona naprawa auta!

Częstym przypadkiem jest złe wykonanie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy świadczy, że za naprawienie straty w wyniku nienależytego wykonania bądź niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy szkody wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd na podstawie przepisów rękojmi w przypadku przeprowadzenia naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada była już w momencie wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Gdy ktoś ukradnie samochód na terenie warsztatu!

W momencie, gdy zawierasz umowę o naprawę z właścicielem warsztatu samochodowego, to łączy ona umowę o przechowanie pojazdu z umową o dzieło, co stanowi, że samochód powinien do Ciebie wrócić w niepogorszonym stanie. W przypadku kradzieży na terenie warsztatu właściciel jest za to odpowiedzialny, chyba że udowodni, że auto było prawidłowo zamknięte, alarmy włączone, a klucze i dokumenty były poza zasięgiem nieupoważnionych osób!

Dodaj komentarz
Lista komentarzy
Wszystkich:0

Brak komentarzy

Inne artykuły z tej kategorii